השלמת הסכם השקעה באיי אופטימה

ביולייט מודיעה כי ביום 28 בדצמבר, 2015, התקיימו כלל התנאים המתלים להשלמת עסקת ההתקשרות של חברת איי-אופטימה עם משקיעים חדשים להשקעה של כ- 6 מיליון דולר בהון המניות של איי אופטימה כנגד, כ- 29% מההון המונפק והנפרע של איי אופטימה.

עם השלמת העסקה ביולייט מחזיקה (באמצעות אקס אל ויז'ן) בכ- 70% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה.

קישור להודעה המלאה

קישור לכל החדשות

Comments are closed