אישור קבלת פטנט באירופה

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 13 במרץ, 2019 הודיעה לה וייסיי בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("וייסיי")[1], כי התקבל אישור לרישום פטנט ממשרד הפטנטים האירופאי ("הפטנט").

הפטנט, המצטרף למשפחות פטנטים המגנות על טכנולוגיית ה-Eye-D  של וייסיי, והאינדיקציה הראשונה שלה, ה- VS-101, שהינו שתל תוך עיני לשחרור מבוקר ומושהה לטיפול בגלאוקומה באמצעות latanoprost, ("השתל" ו"מוצר וייסיי"), מגן על השתל המיועד לשחרור מושהה של תרופה באופן מקומי ובפרט לשימוש תת לחמיתי ונועד לחזק ולעבות את ההגנה על מוצר וייסיי. השתל, הנמצא בשלבי הפיתוח והרישוי לטיפול בגלאוקומה, מבוסס על טכנולוגיה לגביה וייסיי קיבלה רשיון בלעדי, מתמשך (perpetual), כלל עולמי מחברת Novear LLC האמריקאית. מועד פקיעת הפטנט, לאחר רישומו, הוא ביום  17 במאי, 2031.

[1] החברה מחזיקה בוייסיי, באמצעות אקס אל ויזן סיינסס בע"מ, חברה בבעלות מלאה של החברה, בכ- 97% מהונה המונפק והנפרע.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.