אישור CE למוצר דיאגנוסטיר

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 15 באפריל, 2019, הודיעה לה החברה המוחזקת דיאגנוסטיר בע"מ[1] ("דיאגנוסטיר"), העוסקת בפיתוח ומסחור מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- TeaRx™, המיועדת לאבחנה, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות ("מוצר דיאגנוסטיר" ו- "טכנולוגיית ה- TeaRx™", בהתאמה) כי התקבל אישור שמוצר דיאגנוסטיר  תואם את סטנדרט התקינה תחת סימן ה-  [2]CE.

[1] החברה מחזיקה בדיאגנוסטיר, באמצעות אקס אל ויזן סיינס בע"מ, בכ- 89% מהון מניותיה המונפק והנפרע (כ- 86% בדילול מלא).

[2] האישור ניתן על על בסיס הצהרת דיאגנוסטיר (self-certification), על ידי המכון הגרמני לתיעוד רפואי ומידע (DIMDI- German Institute for Medical Documentation and Information) ועל פי הדירקטיבה האירופאית Directive 98/79/EC concerning in vitro diagnostic medical devices.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.