אלה פלדר

דירקטורית

רו״ח אלה פלדר, יועצת פיננסית ועסקית. מכהנת כדירקטורית במספר חברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובארה״ב.

מכהנת כסמנכ״לית כספים של חברת ווביט נאנו בע״מ, חברת טכנולוגיות אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך באוסטרליה.

מרצה לחשבונאות במסלול האקדמי של המכללה למנהל בראשון לציון.

בשנים 1997-2010 עבדה כמנהלת בכירה בקסלמן וקסלמן, PriceWaterhouseCoopres.

בעלת תואר שני במימון מה- City University of New York.