אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, ביום רביעי, ה- 13 במאי, 2020

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום רביעי, ה- 13 במאי, 2020, בשעה 14:00, בכתובת הרשומה של משרדי החברה, קריית עתידים, בניין מספר 7, קומה 2, תל אביב ("האסיפה").

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.