אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ב-23 ביולי, 2020

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום חמישי, ה23 ביולי, 2020 בשעה 14:00, במשרדי החברה, קרית עתידים, בניין מס' 7, קומה 2, תל-אביב ("האסיפה")

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.