דיאגנוסטיר בע"מ – גיוס משתתף ראשון לניסוי קליני נוסף בטכנולוגיית ה- ™TeaRx

 

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 31 באוגוסט, 2017, הודיעה לה דיאגנוסטיר בע"מ[1] ("דיאגנוסטיר"), על גיוס משתתף ראשון לניסוי קליני נוסף לבחינת מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- TeaRx™, המשמש לאבחון, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות. ניסוי זה מתבצע במסגרת תהליכי האישור הרגולטורים של המוצר לבדיקה בקליניקת הרופא (Point Of Care) ("הניסוי" ו- "המוצר", בהתאמה).

מטרת הניסוי העיקרית הינה לוודא חזרתיות של הממצאים החיוביים שנצפו במסגרת שני הניסויים הקליניים הקודמים בזיהוי חולי עין יבשה מתוך אוכלוסייה המכילה חולים בדרגות שונות ובריאים וזאת לצורך הרחבת בסיס הנתונים הקליניים לפני הגשת המוצר לקבלת אישורי שיווק מאת הרשויות הרגולטוריות באירופה

הניסוי ייערך בארה"ב בשני מרכזים רפואיים שונים וצפוי לכלול כ-82 משתתפים. להערכת דיאגנוסטיר, הניסוי צפוי להסתיים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2017.

[1] נכון למועד הדוח,  החברה מחזיקה בדיאגנוסטיר, באמצעות אקס אל ויזן סיינס בע"מ, בכ- 86% מהון מניותיה המונפק והנפרע (כ- 83% בדילול מלא).

 

קישור להודעה המלאה

 

קישור לכל החדשות

Comments are closed.