דיאגנוסטיר בע"מ – גיוס משתתף ראשון לניסוי קליני נוסף בטכנולוגיית ה- ™TeaRx

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 8 באפריל, 2019, הודיעה לה דיאגנוסטיר בע"מ[1] ("דיאגנוסטיר"), על גיוס משתתף ראשון לניסוי קליני נוסף לבחינת מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- TeaRx™, המשמש לאבחון, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה, על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות ("הניסוי" ו- "המוצר", בהתאמה). מטרת הניסוי העיקרית הינה לוודא חזרתיות של הממצאים החיוביים שנצפו במסגרת שלושת הניסויים הקליניים הקודמים של דיאגנוסטיר בזיהוי חולי עין יבשה, מתוך אוכלוסייה המכילה חולים בדרגות שונות ובריאים, וזאת לצורך הרחבת בסיס הנתונים הקליניים ואשרור ההתאמות אשר בוצעו במוצר, לפני ניסוי קליני פיבוטלי בארה"ב לצורך קבלת אישור FDA.

[1] נכון למועד הדוח,  החברה מחזיקה בדיאגנוסטיר, באמצעות אקס אל ויזן סיינס בע"מ, בכ- 89% מהון מניותיה המונפק והנפרע (כ- 86% בדילול מלא).

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.