צוות ניהולי

Itai Bar-Natan

איתי בר נתן
סמנכ"ל כספים

Israel Makov

ישראל מקוב
יו"ר דירקטוריון

קובי פיגנבוים

קובי פיגנבוים
חבר דירקטוריון

Efrat Makov

אפרת מקוב
חברת דירקטוריון

Ron Weissberg

רון מירון
חבר דירקטוריון

רחל אדטו

רחל אדטו
חברת דירקטוריון

רינה שפיר

רינה שפיר
חברת דירקטוריון

רינה שפיר

ג'יימס ג'יאן יואן ז'אנג
חבר דירקטוריון