השלמת גיוס הון בחברת בלקין לייזר

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  22 בדצמבר, 2019,  בדבר השתתפותה של החברה  בסך של כ- 1 מיליון דולר כחלק מגיוס הון בחברת בלקין לייזר בע"מ, חברה ישראלית פרטית, המפתחת טכנולוגיית לייזר המיועדת לטיפול במחלת הגלאוקומה[1], החברה מתכבדת לעדכן, כי לנוכח ביקושי יתר של משקיעים חדשים וקיימים, נחתם הסכם השלמת גיוס הון לפיו הורחב  גיוס ההון של חברת בלקין לייזר מכ- 10 מיליון דולר לכ- 12  מיליון דולר. עם השלמת גיוס ההון כאמור, מחזיקה החברה בכ- 4.28%  מהון המניות המונפק והנפרע של בלקין לייזר בע"מ (כ- 3.6% בדילול מלא).

[1] לפרטים אודות ההשקעה ואודות חברת בלקין לייזר, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 22 בדצמבר, 2019 [מס' אסמכתא 2019-01-123034], וכן סעיף 4.7.3.3 לדוח השנתי של החברה לשנת 2019, אשר פורסם ביום 30 במרץ, 2020 [מס' אסמכתא 2020-01-028213], הכלולים בזאת על דרך ההפניה.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.