השלמת השלב השלישי של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של איי אופטימה בע"מ על ידי חברת תרופות סינית

החברה מתכבדת לעדכן, כי בהמשך לדיווח החברה מיום 1 ביולי, 2019, הושלם השלב השלישי של הסכם ההשקעה והרכישה המלאה בשלבים של החברה המוחזקת איי אופטימה בע"מ , על ידי חברת התרופות הסיניתChengdu Kanghong Pharmceuticals Group, Co .

לפרטים מלאים בדבר השלמת השלב השלישי, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 1 ביולי, 2019 [מס' אסמכתה 2019-01-066364] הכלול בזאת על דרך ההפנייה.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.