השקעה בחברה פרטית המפתחת טכנולוגיה חדשנית בתחום מחלות העיניים

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 3 באוקטובר 2019, חתמה החברה, יחד עם משקיעים נוספים[1], על הסכם השקעה להקצאה, בדרך של SAFE (Simple Agreement For Future Equity), של מניות בחברת טרסיוס פארמה בע"מ, חברה פרטית ישראלית, המפתחת פלטפורמה טכנולוגית לטיפול במחלות עיניים דלקתיות מסכנות ראיה ("ההסכם" ו-"טרסיוס", בהתאמה).

[1] למיטב ידיעת החברה, מבין משקיעי החברה אשר השקיעו בסבבי גיוס קודמים נמנית, גם חברה בת של חברת התרופות ההודית, סאן פרמצבטיקה, אשר יו"ר הדירקטוריון בה, מר ישראל מקוב, הינו גם יו"ר הדירקטוריון של החברה, ואשר בעל השליטה בה, מר דיליפ שנגוואי, הינו בעל עניין בחברה (מכח החזקותיו). למען הזהירות, ההתקשרות בעסקה זו אושרה לפנים משורת הדין, על ידי ועדת הביקורת של החברה, קודם לאישורה על ידי דירקטוריון החברה.

 

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.