השקעה נוספת בטכנולוגיה חדשה בתחום מחלות העיניים

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 22 בדצמבר, 2019, חתמה החברה על הסכם השקעה בחברת בלקין לייזר בע"מ, חברה ישראלית פרטית ("ההסכם" ו- "בלקין לייזר"), המפתחת טכנולוגיית לייזר המיועדת לטיפול במחלת הגלאוקומה ("הטכנולוגיה").

על פי ההסכם, החברה תשקיע בבלקין לייזר כ- 1 מיליון דולר בתמורה למניות בכורה ב' במסגרת סבב השקעה (לרבות באמצעות המרת הלוואות המירות למניות בכורה), יחד עם משקיעים נוספים, של עד כ- 5 מיליון  דולר. בלקין לייזר תוכל להרחיב את סבב הגיוס עד לסכום מקסימלי של כ- 10 מיליון דולר ("הסכום המקסימלי"), ובמסגרת זו תוכל החברה (אך לא תהיה חייבת) להגדיל השקעתה בכ- 100 אלפי דולר נוספים. עם השלמת השקעת החברה, צפויה החברה להחזיק בכ-6% מהון המניות המונפק והנפרע בהנחת המרה מלאה של בלקין לייזר (כ- %5 בדילול מלא). בהנחה כי יגויס הסכום המקסימלי,  החברה צפויה להחזיק בכ-5% מהון המניות המונפק והנפרע בהנחת המרה מלאה של בלקין לייזר (כ-%4 בדילול מלא)[1].

[1] מניות הבכורה כוללות זכויות שונות כמקובל במסגרת הסכמי השקעה מעין אלה.

 

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.