מיקרומדיק- התקשרות במזכר הבנות בלתי מחייב

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 25 במרץ, 2019, בהתאם לדיווח מיידי של מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ("מיקרומדיק"), חברה מוחזקת בשליטתה של החברה[1], מיקרומדיק התקשרה במזכר הבנות בלתי מחייב עם נקסטייג' קנאביס אינוביישן בע"מ ("נקסטייג'", ולמידע על נקסטייג', ראו סעיף 6 לדיווח מיקרומדיק) ועם בעלי מניותיה של נקסטייג' ("מזכר ההבנות הבלתי מחייב"), אשר במסגרתו, בכפוף לחתימת הסכם מפורט בין הצדדים ולהתקיימות תנאים מתלים, תתבצע עסקת מיזוג בין מיקרומדיק לבין נקסטייג' ("עסקת המיזוג").

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.