ניסוי קליני למטרת בחינת שיתוף פעולה מסחרי למוצר ה- TeaRx™

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 19 ביוני, 2020, הודיעה לה דיאגנוסטיר בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("דיאגנוסטיר")[1], העוסקת בפיתוח ומסחור מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- TeaRx™, המיועד כיום לאבחנה, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה ("DES") על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות ("מוצר דיאגנוסטיר" ), על התקשרות בהסכם עם חברת תרופות בינלאומית[2]  ומרכז רפואי מוביל לרפואת עיניים בהודו. ההסכם הינו לביצוע ניסוי קליני למוצר דיאגנוסטיר במרכז הרפואי בהודו למטרת בחינת שיתוף פעולה מסחרי של דיאגנוסטיר עם חברת התרופות הבינלאומית ("ההסכם").

[1] החברה מחזיקה בדיאגנוסטיר, באמצעות אקס אל ויזן סיינס בע"מ, בכ- 89% מהון מניותיה המונפק והנפרע (כ- 86% בדילול מלא).

[2] ההסכם אושר, לפנים משורת הדין, על ידי דירקטוריון החברה, לאחר אישור הוועדה המאוחדת של דירקטוריון החברה.

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.