צוות ניהולי

ישראל מקוב

יו"ר דירקטוריון

רון מירון

חבר דירקטוריון

אפרת מקוב

חברת דירקטוריון

קובי פינגנבוים

חבר דירקטוריון

אתי בר נתן

סמנכ"ל כספים

ג'יימס ג'יאן יואן ז'אנג

חבר דירקטוריון

רינה שפיר

חברת דירקטוריון

אלה פלדר

חברת דירקטוריון

קרין גורביץ'

סמנכ"לית, היועצת המשפטית של הקבוצה ומזכירת החברה

ישראל מקוב

יו"ר דירקטוריון

רון מירון

חבר דירקטוריון

קובי פינגנבוים

חבר דירקטוריון

אתי בר נתן

סמנכ"ל כספים

רינה שפיר

חברת דירקטוריון

אלה פלדר

חברת דירקטוריון

קרין גורביץ'

סמנכ"לית, היועצת המשפטית של הקבוצה ומזכירת החברה