קבלת אישור לרישום פטנט בארה"ב לטכנולוגיית ה- TeaRx™ של דיאגנוסטיר

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 11 באוקטובר, 2019, הודיעה לה דיאגנוסטיר בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("דיאגנוסטיר")[1], העוסקת בפיתוח ומסחור מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- TeaRx™, המיועדת לאבחנה, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות ("מוצר דיאגנוסטיר" ו"טכנולוגיית ה- TeaRx™"), כי התקבל אישור ממשרד הפטנטים האמריקאי, לרישום פטנט המגן על האלגוריתם בבסיס מוצר דיאגנוסטיר ("הפטנט").

[1] החברה מחזיקה בדיאגנוסטיר, באמצעות אקס אל ויזן סיינס בע"מ, בכ- 89% מהון מניותיה המונפק והנפרע (כ- 86% בדילול מלא).

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.