קבלת אישור לרישום פטנט בישראל לטכנולוגיית ה- ™TeaRx של דיאגנוסטיר

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 9 באפריל, 2020, הודיעה לה דיאגנוסטיר בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("דיאגנוסטיר")[1], העוסקת בפיתוח ומסחור מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- ™TeaRx, המיועדת לאבחנה, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות ("מוצר דיאגנוסטיר" ו"טכנולוגיית ה- ™TeaRx"), כי התקבל אישור מרשות הפטנטים בישראל, לרישום פטנט המגן על האלגוריתם בבסיס מוצר דיאגנוסטיר ("הפטנט").

[1] החברה מחזיקה בדיאגנוסטיר, באמצעות אקס אל ויזן סיינס בע"מ, בכ- 89% מהון מניותיה המונפק והנפרע (כ- 86% בדילול מלא).

לקריאת הפרסום המלא

קישור לכל החדשות

Comments are closed.