כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום רביעי, ה- 7 באפריל, 2021, בשעה 12:00, אצל הורן ושות' – משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), רח' ויצמן 2, תל אביב ("האסיפה").

לקריאת הפרסום המלא

להמשך קריאה

דיווח מיידי בדבר הסכם השקעה והסכם ייצור בחברה הבת דיאגנוסטיר

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 15 באוקטובר 2020, נחתם הסכם סופי ומחייב להשקעה בדיאגנוסטיר בע"מ, חברה בת של החברה ("דיאגנוסטיר")[1], לפיו תשקיע אלכם מדיקל בע"מ ("אלכם מדיקל"), סכום של 2.85 מיליון דולר בדיאגנוסטיר ("הסכם ההשקעה"), כאשר אליה תצטרף החברה, עם השקעה בסכום נוסף של 1 מיליון דולר בדיאגנוסטיר. …

להמשך קריאה

השלמת גיוס הון בחברת בלקין לייזר

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  22 בדצמבר, 2019,  בדבר השתתפותה של החברה  בסך של כ- 1 מיליון דולר כחלק מגיוס הון בחברת בלקין לייזר בע"מ, חברה ישראלית פרטית, המפתחת טכנולוגיית לייזר המיועדת לטיפול במחלת הגלאוקומה[1], החברה מתכבדת לעדכן, כי לנוכח ביקושי יתר של משקיעים חדשים וקיימים, נחתם …

להמשך קריאה

ניסוי קליני למטרת בחינת שיתוף פעולה מסחרי למוצר ה- TeaRx™

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 19 ביוני, 2020, הודיעה לה דיאגנוסטיר בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("דיאגנוסטיר")[1], העוסקת בפיתוח ומסחור מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- TeaRx™, המיועד כיום לאבחנה, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה ("DES") על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות ("מוצר דיאגנוסטיר" ), …

להמשך קריאה

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ב-23 ביולי, 2020

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום חמישי, ה23 ביולי, 2020 בשעה 14:00, במשרדי החברה, קרית עתידים, בניין מס' 7, קומה 2, תל-אביב ("האסיפה")

לקריאת הפרסום המלא

להמשך קריאה

קבלת אישור לרישום פטנט בישראל לטכנולוגיית ה- ™TeaRx של דיאגנוסטיר

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 9 באפריל, 2020, הודיעה לה דיאגנוסטיר בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("דיאגנוסטיר")[1], העוסקת בפיתוח ומסחור מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- ™TeaRx, המיועדת לאבחנה, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות ("מוצר דיאגנוסטיר" ו"טכנולוגיית ה- ™TeaRx"), כי …

להמשך קריאה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, ביום רביעי, ה- 13 במאי, 2020

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום רביעי, ה- 13 במאי, 2020, בשעה 14:00, בכתובת הרשומה של משרדי החברה, קריית עתידים, בניין מספר 7, קומה 2, תל אביב ("האסיפה").

לקריאת הפרסום המלא

להמשך קריאה

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, ביום רביעי, ה- 25 במרץ, 2020

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום רביעי, ה- 25 במרץ, 2020, בשעה 14:00, אצל הורן ושות' – משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), רח' ויצמן 2,  תל אביב ("האסיפה").

לקריאת הפרסום המלא

להמשך קריאה

השקעה נוספת בטכנולוגיה חדשה בתחום מחלות העיניים

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 22 בדצמבר, 2019, חתמה החברה על הסכם השקעה בחברת בלקין לייזר בע"מ, חברה ישראלית פרטית ("ההסכם" ו- "בלקין לייזר"), המפתחת טכנולוגיית לייזר המיועדת לטיפול במחלת הגלאוקומה ("הטכנולוגיה").

על פי ההסכם, החברה תשקיע בבלקין לייזר כ- 1 מיליון דולר בתמורה למניות בכורה ב' במסגרת סבב …

להמשך קריאה

קבלת אישור לרישום פטנט בארה"ב לטכנולוגיית ה- TeaRx™ של דיאגנוסטיר

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 11 באוקטובר, 2019, הודיעה לה דיאגנוסטיר בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("דיאגנוסטיר")[1], העוסקת בפיתוח ומסחור מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- TeaRx™, המיועדת לאבחנה, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה על-ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות ("מוצר דיאגנוסטיר" ו"טכנולוגיית ה- TeaRx™"), כי …

להמשך קריאה