איי אופטימה – אישור קבלת פטנט בקנדה

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 6 בספטמבר, 2018, הודיעה לה איי אופטימה בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("איי אופטימה")[1], כי היא קיבלה אישור לרישום פטנט ממשרד הפטנטים הקנדי שמספרו 2,785,190 ("הפטנט").

הפטנט, אשר בבעלות איי אופטימה, נועד להגן על טכנולוגית הליבה של מערכת ה- IOPtiMate™ואופן פעילותה על העין …

להמשך קריאה

קבלת חידוש לאישור רגולטורי לשיווק ומכירת מערכת ה – IOPtiMate™ בסין

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 27 באוגוסט, 2018, הודיעה לה איי אופטימה בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("איי אופטימה")[1], כי התקבל אישור חידוש לרישום למערכת ה – IOPtiMate™של איי אופטימה ממנהל המזון והתרופות הסיני, ה CFDA –[2],  לשיווק ומכירת המערכת בסין ("חידוש האישור הרגולטורי בסין"), לתקופה …

להמשך קריאה

אישור קבלת פטנט באירופה

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 16 ביולי, 2018, הודיעה לה וייסיי בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("וייסיי")[1], כי התקבל אישור לרישום פטנט ממשרד הפטנטים האירופאי ("הפטנט").

הפטנט, המצטרף למשפחות פטנטים המגנות על טכנולוגיית ה-Eye-D  של וייסיי[2], והאינדיקציה הראשונה שלה, ה- VS-101, שהינו שתל תוך עיני לשחרור …

להמשך קריאה

מכירה ראשונה של מערכת ה- IOPtiMateTM בבלארוס ומכירות מהותיות ראשונות לרבעון של מוצר ה- LIPITEAR™

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 24 ביוני, 2018, איי אופטימה בע"מ, חברה מוחזקת של החברה ("איי אופטימה")[1], ביצעה מכירה ראשונה בבלארוס של מערכת ה-  IOPtiMateTM לבית חולים במדינה זו. המכירה התבצעה דרך המפיץ המקומי של איי אופטימה במדינה זו, איתו נחתם הסכם הפצה בלעדי ולאחר שהתקבל לאחרונה אישור …

להמשך קריאה

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, 26 ביולי, 2018

ניתנת בזה הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית  של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ותתקיים ביום חמישי, ה- 26 ביולי, 2018, בשעה 11:30, אצל הורן ושות' – משרד עורכי דין, מגדל אמות השקעות (קומה 24), רח' ויצמן 2, תל אביב ("האסיפה").

לקריאת הפרסום המלא

להמשך קריאה

דו"ח מיידי

ביום 11 ביוני, 2018, התקשרה דיאגנוסטיר בע"מ[1] ("דיאגנוסטיר") בהסכם עם חברת ווייז פארמה בע"מ ("ווייז פארמה", וביחד עם דיאגנוסטיר, "הצדדים") לבחינת שיתוף פעולה בין הצדדים לפיתוח כלי נלווה לאבחון(companion diagnostics)  של מגיבים ולא מגיבים (responders/non responders) לתרופה של ווייז פארמה לטיפול בעין יבשה אצל חולים הסובלים ממחלת שיורגן, …

להמשך קריאה

הודעה על תוצאות דוח הצעת מדף – הנפקה בדרך של זכויות

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה בתשקיף),
תש"ל- 1969 , החברה מתכבדת להודיע על תוצאות הנפקה בדרך של זכויות במסגרת דוח הצעת מדף שפרסמה
החברה באפריל 12018 , מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 29 במאי, 22015 ("דוח הצעת …

להמשך קריאה

ניצול זכויות בעלי עניין על פי דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות

החברה מתכבדת לעדכן, כי בהמשך לאמור בסעיף 4 לדוח הצעת המדף להנפקה בדרך של זכויות
של החברה מיום 15 באפריל, 12018 ("דוח הצעת המדף"), ועד ליום 3 במאי, 2018 , הודיע בנפרד
ולאו נאי צ'ונג (Shanghvi Dilip) כל אחד מבעלי העניין, ה"ה ישראל מקוב, דן אורן, דיליפ שנגווי
להמשך קריאה

תוצאות ניסוי קליני במוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- ™TeaRx

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 25 באפריל 2018, הודיעה לה החברה המוחזקת דיאגנוסטיר בע"מ("דיאגנוסטיר"), על תוצאות ניסוי קליני שלישי לבחינת מוצר המבוסס על טכנולוגיית ה- TeaRx™, המשמש לאבחון, התאמת טיפול ומעקב אחר טיפול בסינדרום העין היבשה על ידי בחינה של הרכב נוזל הדמעות בקליניקת  הרופא (Point of Care)("הניסוי השלישי", …

להמשך קריאה

דו"ח הצעת מדף

על-פי תשקיף מדף שפורסם על-ידי החברה ביום 28 במאי, 2015 ("תשקיף המדף"), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו-2005, החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") של ניירות הערך המפורטים בדוח זה להלן ("דוח …

להמשך קריאה