Eye-D – פלטפורמת שתל לשחרור מושהה של תרופות עיניים

חברת ViSci מפתחת פלטפורמה טכנולוגית לשחרור מושהה של תרופות עיניים – טכנולוגיית ה- Eye-D.

טכנולוגיית ה-Eye-D הינה פלטפורמה המבוססת על שתל תוך עיני לשחרור מושהה של תרופות עיניים לאורך זמן, המוכנס במרפאת הרופא, הנותנת מענה לקהל רחב של חולים אשר אינם עומדים במשטר הטיפולי הרצוי, דבר המוביל לחוסר יעילות הטיפול. המוצר הראשון שלנו המתבסס על הטכנולוגיה הינו ה-VS-101 המכיל את המולקולה latanoprost, תרופת המרשם הנפוצה ביותר בעולם לטיפול בגלאוקומה. אנו מאמינים כי השימוש בפלטפורמת ה-Eye-D יורחב בעתיד ויסייע לטיפול במחלות עיניים נוספות. מוצר ה- VS-101 השלים ניסוי קליני שלב 1/2a בארצות הברית, בהליך רגולטורי של תרופה במסלול 505(b)(2).

ממידע שמסרה וייסיי לחברה, ניתוח תוצאות הניסוי מצביע על:

הושגה הוכחת היתכנות.

יעדי הבטיחות הושגו.

נמצא מינון אחד מועדף אשר הראה את יעילות הפלטרפומה.

מידע רב נאסף על פרוצדורת החדרת השתל לעין ומיקומו בה.

השוק

הטיפול במחלת הגלאוקומה מהווה את הסגמנט הגדול ביותר בשוק הטיפולים במחלות העיניים. על פי Market Scope ישנם כ- 70 מיליון חולי גלאוקומה בעולם, 7 מיליון מתוכם בארצות הברית. קצב האבחון והטיפול בלחץ תוך עיני מוגבר כלל ובמחלת הגלאוקומה בפרט  הולך וגדל, במיוחד במדינות המתפתחות בהן שירותי הבריאות והנגישות לטכנולוגיות אבחון וטיפול הולכים ומשתפרים. על פי נתוני GlobalData, שיפור דבקות החולים במשטר הטיפולי הינו הצורך הרפואי הגדול ביותר בשוק הגלאוקומה. על פי MarketScope שוק הגלאוקומה הגלובלי צפוי לגדול מכ-3.8$ מיליארד דולר בשנת 2014 לכ-6.4$ מיליארד דולר בשנת 2019, קצב גידול שנתי ממוצע של כ-11%.

שיפור דבקות חולי הגלאוקומה במשטר הטיפולי מהווה אתגר משמעותי ללא פתרון קיים. ההערכה היא כי 25 עד 70% מהחולים אינם מצליחים להתמיד בלקיחת טיפות עיניים, במיוחד אם הטיפול עולה על פעם ביום. שתל תוך עיני בטוח ופשוט להכנסה, אשר יכול לספק תרופה לתקופה של עד 12 חודשים, יאפשר עמידה של 100% במשטר הטיפול הרצוי ולענות על הצורך הגדול ביותר בשוק היום.

טכנולוגית ה-Eye-D עתידה להתחרות בשוק הגלאוקומה העולמי המוערך במיליארדי דולרים.

היתרונות

בתהליך פשוט, המתקיים במשרד הרופא ואינו דורש אשפוז, ימקם הרופא דרך פתח קטן בלחמית את שתל ה-VS-101 ויאפשר שחרור מבוקר של latanoprost לאורך זמן, תוך הבטחת 100% עמידה במשטר הטיפולי הרצוי.

השתל מיועד להיות ממוקם תחת לחמית העין בהליך פשוט, בטוח וקצר (5-10 דקות) ע"י כל רופא עיניים. הוא אינו מורגש ע"י החולה וניסתר מן העין. השימוש בשתל חוסך למטופל את עול השימוש היומי בטיפות העיניים, הכולל לעיתים מספר תרופות שונות ויקל את הטרדה על אורח חייהם.

טכנולוגיית ה-Eye-D תאפשר בעתיד שימוש במגוון חומרים פעילים לאינדיקציות שונות. יעודים נוספים לפלטפורמה יכולים להיות טיפול בערמונית, שלפוחית השתן ועוד.