™TeaRx – בדיקה דיאגנוסטית לסינדרום העין היבשה

דיאגנוסטיר מפתחת בדיקה דיאגנוסטית ייחודית המסייעת באבחון סנדרום העין היבשה

בדיקת ה- ™TeaRx הינה בדיקה חדשנית וייחודית הבודקת באופן רב פרמטרי, חצי כמותי, אובייקטיבי, מהיר ופשוט את מרכיבי הדמעה, ובכך מאפשרת לאבחן אחד או יותר מהגורמים לסינדרום העין היבשה. אנו מאמינים כי בדיקת ה- ™TeaRx יכולה לענות על הצורך הקיים לאבחון הסנדרום באמצעות בדיקה מדוייקת במשרדו של הרופא, כמו גם בהתאמת תרופות לחולים. אנו צופים כי בדיקת ה- ™TeaRx תהיה בדיקה חסכונית, קלה לשימוש ומדויקת ותביא לכך שחולים רבים יותר בסינדרום העין היבשה יאובחנו ויטופלו.

השוק

סינדרום העין היבשה היא תופעה שכיחה בה קיימת ירידה בייצור הדמעות או שאיכותן משתנה. במצבים בינוניים וקשים של הסינדרום, הוא עלול לגרום כאב וחוסר נוחות ולאף לפגוע באיכות הראיה. במקרים קיצוניים הסינדרום עלול לגרום אף לעיורון תמידי. סינדרום העין היבשה קיים אצל כ- 337 מיליון אנשים ברחבי העולם, כ-40 מיליון מתוכם נמצאים בארצות הברית. תופעות הקשורות לסינדרום העין היבשה מהוות כשליש מתלונות החולים אצל רופאי העיניים בארצות הברית.

על אף תפוצתו הרבה, הסינדרום מורכב וקשה לאבחון ולטיפול בשל העובדה שיש גורמים רבים המובילים אליו ויוצרים תתי אוכלוסיות מגוונות ומבוזרות הסובלות מהסינדרום, לנוכח העובדה כי נוזל הדמעות מורכב ממרכיבים רבים ששינוי בריכוזם מצביע על בעיה באיכות או בכמות הדמעות הגורמות לסינדרום.
קיים צורך רב בכלים דיאגנוסטיים מדויקים, מהירים וקלים לשימוש, אשר יסייעו לקלינאים לאבחן במרפאתם לוקים בסינדרום העין היבשה ולהפריד בין תתי אוכלוסיות שונות הסובלות מהסינדרום.
בנוסף, קיים צורך ממשי בשוק לפיתוח כלי אבחון אשר יבדלו קבוצות חולים עוד בשלב פיתוח התרופות לסינדרום, ויאפשרו אבחנה בין "מגיבים" ל"לא מגיבים" לתרופות השונות וכך חברות התרופות יוכלו להגדיל משמעותית סיכויים להצלחה באישור התרופה ולהוזיל משמעותית את עלויות הפיתוח שלה.

היתרונות

הבדיקה חסכונית, מהירה, פשוטה לשימוש ותהיה יכולה לזהות את הסיבה להיווצרות הסינדרום ולהתאים לו טיפול על ידי כל רופא. בדיקת ה- ™TeaRx יכולה לשמש הן ככלי אבחוני לטיפול ספציפי או ככלי אבחוני העומד בפני עצמו.